Fotografiets Transformation

Fotografiet står helt centralt i mit arbejde. Det fotografiske billede, som man møder det på Internettet, i aviser og fjernsyn, foregiver en objektivitet, som jeg har lyst til at fjerne – eller i det mindste gøre opmærksom på.  Det gør jeg digitalt, ved at manipulere, printe og overføre fotografiske billeder på metal, lærred og papir – og igen bearbejde dem, så de tydeligt fremstår som subjektive udtryk.

Med kameraet i den mobile telefon har jeg fået et nyttigt redskab. – Min iPhone giver mig mulighed for at arbejde intuitivt. Jeg arbejder med en række digitale programmer (apps) i mobil-telefonen, som åbner for nye og overraskende fotografiske billeddannelser. Blandt en uendelig mængde billeder udvælger jeg enkelte, der overføres til lærred.

Først udvælges et digitalt foto, som printes på papir. – Dernæst bruger jeg papir-fotografiet som forlæg og maler jeg billedet på lærredet. – Ofte sker der også en videreforarbejdning af billedet her – jeg maler relativt frit fra det fotografiske forlæg.

Jeg benytter flere male-teknikker i det samme billede. Hånden fører penslen på lærredet og oversætter de digitale pixels til farveflader, linjer og strukturer. Akrylfarve danner basis for maleriet – nogen gange maler jeg med oliefarve henover akrylfarven. Maleriets overflade har varierende grader af blankhed. Lærredsfladen er taktil, med strukturer og underliggende spor af farvelag og penselstrøg.

Min foretrukne foto-app hedder Vector Q. Den transformerer fotografiets pixels til et vektor-baseret billede – altså til farveflader i stedet for “dots” eller raster. Små, digitale billedbehandlings-programmer (som fx Artbox og Vector Q) bevarer min mulighed for at lege og ”male” videre på det digitale fotografi. Jeg undgår store og tunge billedbehandlingsprogrammer som fx Photoshop, da de forhindrer mig i at arbejde intuitivt. Der er således en stadig bevægelse mellem ny og gammel teknologi, fra digitale pixels til det fysiske malerlærred.

Mine værker består grundlæggende af tre form-elementer: Realistiske, geometriske og grafiske elementer. Disse elementer hjælper mig med at opbryde billedfladen.

For at bevare et direkte link til det realistiske, bibeholder jeg ofte et fotografisk ”natur”-element i maleriet. Dette står i kontrast til de malede figurer og geometriske flader. Og de geometriske elementer danner en grafisk kontrast til de organiske penselstrøg.  – Både naturelementer og geometriske former er underordnet den grafiske helhed.

Ulla Hauer, 2022

Copenhagen Visual

Velskabt computerkunst i Huset
Computerkunstnere skaber en verden af befriende uvirkelighed. Farver harmoneres af det filter, som teknikken lægger mellem øjet og fladet, uanset hvor stærke, grelle, eller vamle de er. Vi ser motiver, som lader som de er afbildninger registreret af et fotografiapparat, men som eksisterer i et rum, der i det virkelige liv kommer nærmest på den oplevelse, man får af at se en udstilling af computerkunst. En sådan tilbydes af Husets Galleri, hvor fire særdeles kompetente kunstnere viser deres kunnen. (..)

Ulla Hauers fotografiske forarbejde ses, men oversættes til computerteknik suger blikket til sig, men billedet er ude af fokus og derfor ikke til at få hold på. Farvernes overdrevne dissonans, deres visuelle nærvær og fysiske uhåndgribelighed øger oplevelsen af forfald i et hus, hvor naturen har invaderet rum uden tag og døre. Der er stille og tomt som i malerier af Edw. Hopper.

Excerpt of review by Gertrud Købke Sutton. Information, 1993, of the exhibition “De Fires Tegn. Ny dansk computerkunst. Computerarbejder på lærred af Barbara Adler, Michael Buchwald, Ole Bundgaard, and Ulla Hauer, Husets Gallery”.